OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Rybolov


 

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1 kaprový‚ lovný. Od roku 2009 platí zväzové povolenie.
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája  do 15. marca.      
 
Vodná plocha Štrkoviska pozostáva zo 17 vodných plôch pri obci Párnica, časti Záhrabovo. Okolo väčšiny jazier je spevnená cesta prejazdná autom, takže ku všetkým lovným miestam sa pohodlne dostanete autom. Vyskytuje sa tu kapor rybničný, karas, mieň, pleskáč vysoký, lieň sliznatý, amur biely, ostriež, zubáč veľkoústy, šťuka severná, úhor európsky, pstruh dúhový, plotica, červenica, belička, hrebenačka.

Štrkovisko Párnica 3-4170 - je označené číslami od 0 po 17.
 

Veľmi dobre zarybnená vodná plocha. Môžete si tu uloviť krásne kapríky do 10 kg, peknú veľkú šťuku alebo trofejného lieňa. Okolo každého jazera je množstvo rybárskych stanovísk, takže sa nemusíte báť, že sa nebudete mať kde rozložiť.


OR Istebné 3-2620-1-1 kaprový‚ lovný. Platí mieste povolenie na rybolov.(hosťovačka)
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája do 15. marca.
 

Vodná plocha Odstaveného ramena rieky Oravy od bývalého závodu OFZ Istebné po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. Skladá sa približne z 8 jazier poprepájaných medzi sebou malými prietokmi. Vyskytuje sa tu kapor rybničný, karas, pleskáč vysoký, lieň sliznatý, amur biely, ostriež, zubáč veľkoústy, šťuka severná, jalec, sumec veľký, úhor európsky, pstruh dúhový, nosáľ sťahovavý, plotica, červenica, belička, hrebenačka.

                    

V revíri OR Istebné sú krásne rybárske miesta, ktoré dobre ukrýva tamojšia vegetácia a je možné sa k nim dostať len pešo alebo z vody, ale sú aj miesta, ku ktorým sa dostanete ľahko autom. Revír je poprepletaný malými ostrovčekmi a stromami vyrastajúcimi z vody, čo rybám poskytuje veľa prirodzených úkrytov. Ulovíte tu kapra približne do 10 kg, ale  rybári mali šťastie už aj na úlovky nad 12 kg. V roku 2007 tu ulovili sumca s váhou 35 kg a v roku 2012 ďalšieho obra s podobnou váhou.      
 

Rieka Orava

Orava č. 1 revír 3-2710-6-1
MO Dolný Kubín
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.
Lovná miera: lipeň 30 cm